Een dag op de speel-leergroep

Openingstijden speel-leergroep
Maandag         08.30 – 11.45
Dinsdag            08.30 – 11.45
Donderdag      08.30 – 11.45
Vrijdag              08.30 – 11.45


Inlooptijden zijn van 08.30 – 09.00 en van 11.30 – 11.45
De tijd daartussen hebben ouders/verzorgers de groep verlaten.
Afname is mogelijk per dag.

Een dag op de speel-leergroep
's Morgens tussen half 9 en 9 uur komen ouders met hun peuter binnen op de opvang. Ze hangen de jas en tas op en kiezen iets in de ruimte om samen te gaan doen. Er liggen boekjes, puzzels en ander speelmateriaal hiervoor klaar. Er is gelegenheid voor een korte overdracht richting de pedagogisch medewerkster en/ of om vragen te stellen. Wanneer het kind gewend is, neemt de ouder afscheid en verlaat de opvang. Als alle ouders de groep hebben verlaten, gaan we over op ontwikkelingsgericht spelen. In deze tijd begeleidt de pedagogisch medewerkster een klein groepje kinderen bij een activiteit. Dit kan het ondersteunen van een knutselwerkje zijn, maar bijvoorbeeld ook het begeleiden bij een ontwikkelingsspel of het stimuleren van spel in de huishoek. De andere kinderen spelen op dat moment zelfstandig. Daarna gaan we met zijn allen even buiten spelen. Dit zal voornamelijk vrij spelen zijn, maar soms kan het ook een activiteit zijn zoals bijvoorbeeld stoepkrijten of wandelen. Dan gaan we fruit eten. De kinderen krijgen een beker drinken en kunnen zelf hun fruit kiezen uit een kom met gesneden fruit. We houden hierbij in de gaten of elk kind voldoende eet en drinkt en nemen hier ruim de tijd voor. Na het fruit eten hebben we een beweegmoment. Hierbij stimuleren we de motorische ontwikkeling van de kinderen. Denk hierbij aan activiteiten waarbij de kinderen leren balanceren, rennen, mikken, rollen, dansen enzovoort. Soms is dit moment vrij en soms is het gestuurd vanuit een gezamenlijke activiteit. Na het beweegmoment gaan we met de kinderen in de ontwikkelingskring. Tijdens deze kring ontwikkelen we voornamelijk de taal- en rekenvaardigheid. We lezen interactief een boek, we praten over praatplaten, doen spelletjes met tellen, kleuren of vormen enzovoort. Vervolgens sluiten we samen de dag af en wachten we tot de kinderen worden opgehaald.

Het dagritme in een schema
08.30-09.00 inloop en vrij binnen spelen
09.00-09.30 ontwikkelingsgericht spelen
09.30-10.00 buiten spelen
10.00-10.30 fruitkring
10.30-11.00 beweegmoment
11.00-11.30 ontwikkelingskring (taal/rekenen) en afsluiten
11.30-11.45 kinderen worden opgehaald

Wat is verder belangrijk om te weten?
De activiteiten bieden we steeds aan in een passend thema voor het jonge kind. Deze thema's wisselen elkaar ongeveer elke 2 maanden af. Als ouder wordt u middels een nieuwsbrief geïnformeerd over het thema en bijpassende activiteiten. We maken geen gebruik van een methode, maar ontwikkelen de thema's en bijbehorende activiteiten zelf. De activiteiten sluiten aan bij de doelen voor het jonge kind (2-4 jaar) en bieden daarmee de juiste voorbereiding op de basisschool. Om u als ouder op de hoogte te houden organiseren we ongeveer 3 oudergesprekken per 2 jaar en houden we de beheersing van deze doelen en enkele werkjes van uw kind bij in een portfolio. Dit portfolio krijgt u regelmatig mee naar huis ter inzage en mag u houden op het moment dat uw kind de speel-leergroep verlaat. 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen