Disclaimer

Download Disclaimer

Disclaimer voor e-mails met domeinnaam …@lucky-sport.nl

De informatie verzonden met dit E-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van Lucky Sport. Lucky Sport waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van dit E-mailbericht, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit E-mailbericht en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.

Disclaimer voor lucky-sport.nl

Lucky Sport (Kamer van Koophandel: 65148231), hierna te noemen Lucky Sport, verleent u hierbij toegang tot lucky-sport.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Lucky Sport behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op lucky-sport.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Lucky Sport.

Beperkte aansprakelijkheid

Lucky Sport spant zich in om de inhoud van lucky-sport.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op lucky-sport.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lucky Sport.

In het bijzonder zijn alle prijzen op lucky-sport.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op lucky-sport.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lucky Sport nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lucky Sport. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lucky Sport, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn op de website te vinden, ook zijn ze schriftelijk of per mail op te vragen

PR-Communicatie

Wanneer u klant bent of klant bent geweest worden uw gegevens automatisch in een eigen PR-bestand gevoegd. Uw gegevens zouden nooit aan derden worden gegeven zonder uw toestemming. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen PR-doeleinden.

Wilt u zich hiervoor afmelden, klik dan hier voor het afmeldformulier PR-Communicatie.

 

 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen