ONS Lucky is een kleinschalige sportieve kinderopvang in de wijken: Hanzewijk en Brunnepe in Kampen.
De BSO-groep is gevestigd in een eigen ruimte binnen wijkcentrum Reyersdam.

Wilt u meer informatie over de opvang? Neem dan contact met ons op.
We zien u graag in onze kinderopvang!

ONS Lucky is ingeschreven bij het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit betekent dat wij een officiële kinderopvang zijn,  regelmatig gecontroleerd worden door de GGD en dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Voor het aanvragen hiervan heeft u het LRKP-nummer nodig. Ons LRKP-nummer is 175913614.